Schade melden via app

Als je schade hebt aan je auto moet je de schade melden bij de verzekeraar. Vroeger moest je daarvoor een papieren schadeformulier invullen, maar tegenwoordig kan dat bij de meeste verzekeraars digitaal. Je hoeft dan ook geen situatieschets meer te maken, je kunt gewoon foto’s opsturen van de schade en de situatie waarin de schade veroorzaakt is.

Er is een website, www.mobielschademelden.nl, waarvan je gebruik kunt maken om je schade
te melden. Je kunt er ook een mobiele app downloaden via Google Play of de Apple Store.

Dan maak je foto’s van de schade en van de aanrijdingssituatie, en van eventuele getuigen noteer je de gegevens.

Je selecteert in de app de gebruikte voertuigen en van welk soort ongeval er sprake is. Je vult de gegevens van de bestuurder of bestuurders in.

Je beschrijft je schade en letsel, als dat er is, en je beschrijft de ongevalssituatie zo nauwkeurig mogelijk. Met behulp van GPS kun je aangeven waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

De app geeft je vervolgens een samenvatting, die je controleert.

Als er een andere partij is, krijgt diegene de melding toegestuurd, samen met een code. Die code kun je gebruiken om de schademelding te bevestigen.

Dan kun je thuis de melding nog aanvullen en eventueel foto’s toevoegen.

Als je een voertuig met kenteken hebt, wordt de melding automatisch doorgestuurd naar je verzekeraar.

Uiteraard wordt met de gegevens vertrouwelijk omgegaan. Ze kunnen wel gebruikt worden om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar worden dan geanonimiseerd.

Zo wordt het melden van een schade weliswaar niet prettiger, maar wel een stuk eenvoudiger.